De gevaren van Central Bank Digital Currency (CBDC)

Centrale bank digitale valuta (CBDC) is een digitaal alternatief voor fysiek geld dat wordt uitgegeven en gecontroleerd door de centrale bank. In tegenstelling tot cryptocurrency is CBDC gecentraliseerd en wordt het uitgegeven en gecontroleerd door de overheid, wat betekent dat het meer regulerend toezicht biedt dan andere digitale valuta’s. CBDC heeft de potentie om de manier waarop mensen geld gebruiken en beheren te veranderen, maar er zijn ook gevaren verbonden aan deze nieuwe vorm van valuta.

Wat is Central Bank Digital Currency?

CBDC staat voor Centrale Bank Digitale Valuta. Het is een digitale vorm van geld die is uitgegeven en gecontroleerd door de centrale bank van een land. CBDC is ontworpen om te functioneren als een digitaal equivalent van contant geld en het zou een alternatief kunnen bieden voor bankrekeningen en andere vormen van elektronische betalingen.

Er zijn twee soorten CBDC: retail CBDC en wholesale CBDC. Retail CBDC zou beschikbaar zijn voor het publiek en zou de rol van contant geld kunnen overnemen. Wholesale CBDC daarentegen zou alleen beschikbaar zijn voor financiële instellingen en zou kunnen worden gebruikt voor interbancaire transacties.

De voordelen van CBDC

CBDC heeft verschillende voordelen ten opzichte van fysiek geld en andere digitale valuta’s. Een van de belangrijkste voordelen is dat CBDC snellere en goedkopere transacties mogelijk maakt. Het zou ook de toegankelijkheid van financiële diensten kunnen vergroten, met name voor mensen die momenteel geen toegang hebben tot bankrekeningen.

CBDC kan ook helpen bij het verminderen van de kosten van het drukken, vervoeren en beheren van fysiek geld. Dit zou kunnen leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor overheden en centrale banken.

Een ander voordeel van CBDC is dat het beter traceerbaar is dan contant geld. Dit zou kunnen helpen bij het bestrijden van witwaspraktijken, belastingontduiking en andere vormen van financiële criminaliteit.

De gevaren van CBDC

Hoewel CBDC verschillende voordelen heeft, zijn er ook gevaren verbonden aan deze nieuwe vorm van valuta. Een van de belangrijkste zorgen is dat CBDC de privacy van gebruikers kan aantasten.

Privacy

In tegenstelling tot contant geld, dat anoniem kan worden gebruikt, zou CBDC waarschijnlijk worden gevolgd en gecontroleerd door de overheid. Dit zou betekenen dat alle transacties die worden uitgevoerd met CBDC, worden vastgelegd en kunnen worden gecontroleerd door de overheid. Dit zou de privacy van gebruikers kunnen aantasten en zou kunnen leiden tot misbruik van de gegevens die worden verzameld.

Financiële uitsluiting

Een ander gevaar van CBDC is dat het kan leiden tot financiële uitsluiting. CBDC zou kunnen worden gebruikt om bepaalde gebruikers uit te sluiten van het financiële systeem. Dit zou kunnen gebeuren als de overheid bijvoorbeeld besluit om CBDC alleen beschikbaar te stellen voor mensen die bepaalde documentatie kunnen overleggen, zoals een paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Dit zou kunnen leiden tot discriminatie en het uitsluiten van bepaalde groepen mensen die niet over de juiste documenten beschikken.

Ondermijnen van financiële stabiliteit

Een ander potentieel gevaar van CBDC is dat het de financiële stabiliteit kan ondermijnen. CBDC zou kunnen leiden tot een vermindering van de vraag naar bankdeposito’s en andere financiële activa, wat zou kunnen leiden tot een vermindering van de hoeveelheid krediet die beschikbaar is voor leningen en investeringen. Dit zou op zijn beurt de economie kunnen vertragen en de financiële stabiliteit van een land in gevaar kunnen brengen.

Rol van banken veranderd

Daarnaast zou CBDC ook de rol van banken kunnen veranderen. Als CBDC beschikbaar is voor het publiek, zou het mensen kunnen aanmoedigen om hun geld rechtstreeks bij de centrale bank te houden, in plaats van bij commerciële banken. Dit zou de rol van banken als intermediair tussen spaarders en kredietnemers kunnen verminderen, waardoor de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar kan komen.

Hacking en cyberaanvallen

Tot slot kan CBDC ook kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Digitale valuta’s zijn gevoelig voor hacking en andere vormen van cybercriminaliteit. Als CBDC op grote schaal wordt gebruikt, zou een succesvolle cyberaanval op het systeem ernstige gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit van een land.

Conclusie

CBDC heeft de potentie om de manier waarop mensen geld gebruiken en beheren te veranderen. Het kan snellere en goedkopere transacties mogelijk maken, de toegankelijkheid van financiële diensten vergroten en helpen bij het bestrijden van financiële criminaliteit. Echter, er zijn ook gevaren verbonden aan deze nieuwe vorm van valuta, zoals het aantasten van de privacy van gebruikers, het uitsluiten van bepaalde groepen mensen en het ondermijnen van de financiële stabiliteit van een land.

Het is daarom belangrijk dat overheden en centrale banken zorgvuldig nadenken over de invoering van CBDC en de potentiële risico’s afwegen tegen de voordelen. Het is ook belangrijk dat er adequate regelgeving en toezicht wordt ingesteld om ervoor te zorgen dat CBDC veilig en effectief wordt gebruikt.


Geschreven door

Arnout avatar